Zdrava prehranaUravnote?en duhLjepotaDoba hladno?eMasa?a?i??enje jezikaPosebni zahtjevi

 

Ajurvedski savjeti za zdravu, uravnote?enu prehranu

 


U Maharishi ayurvedi, uloga hrane nije samo opskrba tijela s esencijalnim tvarima, kao ?to su vitamini, minerali i elementi u tragovima. Vrijeme obroka i na?in kako se jede tako?er slu?e odr?avanju harmoni?ne ravnote?e u tijelu.

U namjeri da opskrbi tijelo sa svime ?to mu je potrebno za dobru probavu i asimilaciju, ayurveda tvrdi da je, osim kvalitetne hrane, vremena obroka i na?ina kako se jede, od bitne va?nosti i na?in kako djeluje (radi) na? probavni sustav.

Zato ?ete na ovoj stranici na?i neke ajurvedske savjete za zdravu prehranu koji su jednostavni i istodobno vrlo u?inkoviti:

 1. Jedite samo ako ste gladni i ako je va? zadnji obrok potpuno probavljen (otprilike 3-6 sati nakon zadnjega obroka).
 2. Jedite sjede?i u opu?tenom, mirnom ozra?ju. ?itanje, rad ili gledanje televizije treba izbjegavati tijekom obroka.
 3. Ne prejedajte se. Nakon jela, ?eludac bi trebao biti oko 3/4 pun.
 4. Dopustite sebi na kraju obroka 5-10 minuta mirnog sjedenja.
 5. Ru?ak bi trebao biti glavni obrok. Doru?ak i ve?era trebaju biti lagani i ne bi trebalo ve?erati kasno.
 6. Uve?er je najbolje izbjegavati te?ku hranu, kao meso, ribu, jogurt, svje?i sir, vrhnje itd.
 7. Svakoga dana uvijek jedite otprilike u isto vrijeme.
 8. Izbjegavajte jesti izme?u obroka. Umjesto toga pijte toplu prokuhanu vodu. Ako ste ba? gladni, jedite zrelo slatko vo?e.
 9. Hrana bi trebala biti svje?e pripremljena, ukusna i dobre kvalitete.
  Izbjegavajte hranu koja je podgrijana.
 10. Ve?ina hrane treba biti kuhana, jer tijelo bolje apsorbira kuhanu hranu. Sirova hrana treba se jesti samo kao prilog (npr. salata).
 11. Koristite za?ine: ne samo da hranu ?ine ukusnom, nego tako?er podr?avaju i probavu. Posebno se preporu?uju Vata, Pitta i Kapha ?urne.
 12. Uklju?ite svih 6 okusa u svoja jela: slatko, kiselo, slano, ljuto, gorko i trpko. Okusi imaju svoj vlastiti utjecaj na finu unutarnju ravnote?u fiziologije.
 13. Tijekom jela mo?ete pijuckati vodu, sokove ili lasi. Izbjegavajte ledenohladna pi?a.
 14. Izbjegavajte piti mlijeko za vrijeme obroka. Mlijeko bi se trebalo piti samo uz tost, proizvode od ?itarica i hranu slatka okusa.
 15. Med se ne smije zagrijavati i stoga se ne bi smio koristiti u kuhanju i pripremi kola?a.
 16. Koristite prikladne dodatke hrani ve? prema potrebi.

Topla voda

Redovito piti toplu vodu je tipi?na ajurvedska preporuka. Topla voda uravnote?uje vata i kapha do?u, ja?a probavnu snagu, i poma?e pri eliminaciji ame (otpaci metabolizma).
Kuhajte odre?enu koli?inu vode (nekloriranu vodu iz vodovoda ili negaziranu mineralnu vodu). Pustite vodu neka vrije oko 10 minuta u otvorenoj posudi. Prokuhanu vodu ostavite malo neka se stalo?i, a zatim prelijte u termosicu. Preko cijeloga dana pijte nekoliko gutljaja, svakih pola sata, ve? prema tome koliko ste ?edni. Va?nije je piti ?to ?e??e, a ne koli?ina koju popijete. U namjeri da podr?ite pozitivan u?inak mo?ete dodati 1-2 kri?ke svje?ega ?umbira dok se voda jo? kuha ili prstohvat ?umbira u prahu.

Many girls hair extensions are reluctant to try short hair extensions uk styles, because they are worried that short hair extensions sale will show anger, and this Qi Liu short hair style design, brown hair wigs color, with a rosy and full round face, showing fresh and charming temperament.