Potpuno zdravljeTri došeKoje proizvode izabrati?Maharishi Mahesh YogiSlužbena procjenaCertifikat ISO 9001

 

Maharishi Mahesh Yogi

 
Maharishi Mahesh Yogi je široko priznat kao vodeći znanstvenik u polju svijesti i smatra ga se najvećim svjetskim učiteljem u današnjem svijetu. Maharishi je u potpunosti obnovio tisućljetnu Vedsku literaturu u punoj važnosti njene teorije i prakse i organizirao je u obliku potpune znanosti o svijesti.

Maharishijeva Vedska znanost i tehnologija razvija puni potencijal Naravnog zakona u ljudskoj svijesti kao osnove za unaprijeđivanje svih vidova života. Program transcendentalne meditacije, subjektivni vid tehnologije Maharishi-jeve Vedske znanosti i tehnologije, najšire je prakticiran i najopsežnije istražen program samo-razvoja u svijetu.

Maharsihi trenutno ustanovljava Maharishijeva Vedska sveučilišta i Maharishijeve Vedske škole diljem svijeta koje nude majstorstvo nad Naravnim zakonom svakom pojedincu čime je moguć život u skladu sa svim zakonima prirode - sa željom da se ostvari savršenstvo u području svake profesije - i stvaranje državnih vlada koja će biti sposobne ne samo riješiti probleme već ih i prevenirati.