AyurvedaTri do?eKoje proizvode izabrati?Maharishi Mahesh YogiSlu?bena procjenaCertifikat ISO 9001

 

Potpuno zdravlje u skladu s prirodom

 

?Ono ?to je vru?ina vatri i te?nost vodi to je i ajurveda na?oj unutarnjoj naravi.?

?araka Samhita 30.27

Ayurveda, znanost o dugom ?ivotu, podrijetlom je iz velike vedske kulture Indije i smatra se najstarijom i najobuhvatnijom zdravstvenom skrbi na svijetu. Temelji se na bezvremenom znanju o unutarnjoj ravnote?i koja je osnova dugotrajnog zdravlja, zadovoljstva i prirodne ljepote. Primjenjuje se u Indiji tisu?ama godina i sada u?iva obnovljenu popularnost.

Sredinom osamdesetih, zahvaljuju?i suradnji Maharishi Mahesh Yogija s naj?uvenijim ajurvedskim lije?nicima, znanje o ayurvedi, ?iji su dijelovi bili izgubljeni, nanovo je o?ivljeno u uvjetima njezinih temeljnih na?ela i obnovljeno u svoj svojoj cjelini. Takva obnovljena, cjelovita ayurveda zove se Maharishi ayurveda. Smatra se najvi?om kvalitetom i slu?beno je potvr?ena 1997. god. na Sveindijskom zboru ajurvedskih lije?nika (All Indian Ayurvedic Congress) te u?iva sve ve?e priznanje ?irom svijeta.
Maharishi ayurveda je aspekt Maharishijevog vedskog pristupa zdravlju koji shva?a zdravlje kao cjelinu. Stoga Maharishi ayurveda uklju?uje, naprimjer, uvje?bane ?ivotne navike u skladu s godi?njim dobima, preporuke za uravnote?enu prehranu, terapije za pro?i??avanje, jednostavne tjelesne vje?be, vje?be disanja i tehnike razvitka svijesti, kao ?to je transcendentalna meditacija.
Da bi se ostvario puni potencijal ovoga vrijednog znanja proizvodi Maharishi ayurvede pripremaju se prema strogim tradicionalnim uputama. Cijeli proces proizvodnje je pod nadzorom Savjeta vaidya (vaidya = ajurvedski lije?nik).
Savjet vaidya osnovali su naj?uveniji indijski ajurvedski stru?njaci: Dr. B. D. Triguna, savjetnik indijske vlade i biv?i predsjednik Sveindijskog zbora ajurvedskih lije?nika - cijenjen ?irom svijeta zbog svojega znanja o ajurvedskoj pulsnoj dijagnozi, Balraj Maharishi, vode?i stru?njak u dravyaguni (umije?e prepoznavanja i primjene ljekovitoga bilja) i V. M. Dwivedi, me?unarodno priznati autoritet na polju rasayana (ajurvedske biljne i mineralne mje?avine za ja?anje duha i tijela).
Kako bi se udovoljilo na?im strogim zahtjevima i ponudila maksimalna sigurnost, primjenjuje se jo? jedan prijeko potreban aspekt proizvodnje - najsuvremenija kontrola kakvo?e prema prihva?enim svjetskim standardima. Maharishi ayurveda jam?i vam najvi?u kvalitetu i ?isto?u izvornih ajurvedskih proizvoda.

Ajurvedski dodaci hrani odgovaraju tisu?e godina starim receptima ajurvedskih spisa. Od davnina se upotrebljavaju s mnogo uspjeha. No, mi ipak ne tvrdimo da ovi dodaci hrani imaju u?inak u alopatskom smislu. Za lije?enje bolesti molimo vas da se obratite lije?niku. Savjet obrazovanoga ajurvedskog lije?nika mo?ete dobiti na telefon: 01/465 11 63 If it is for a hair extensions, if you get a bangs hairstyle after the clip in hair extensions, will it be more interesting! Girls who have not yet grown bangs can actually try hair wigs bangs! A nice wig bangs Hair style can make you feel remy hair extensions more lovely!.